Živočíšna výroba

Zaoberáme sa chovom hovädzieho dobytka s uzavretým obratom stáda.

Nosným pilierom je produkcia surového kravského mlieka.