Rastlinná výroba

Z obilnín pestujeme potravinársku aj kŕmnu pšenicu a sladovnícky a kŕmny jačmeň.

Z okopanín cukrovú repu, taktiež pestujeme silážnu a zrnovú kukuricu.

Z olejnín pestujeme repku olejnú a slnečnicu čiernu.