Mechanizácia

V súčasnej dobe disponujeme modernými technologickými linkami, s ktorými zabezpečujeme služby aj pre zmluvných partnerov.